ترجمه از پروفسور ناصر کنعانی

پژوهشگر، نویسنده و موسیقی‌دان ساکن برلین، داستان زال و سیمرغ را برای این اثر به انگلیسی ترجمه کرده است. آقای دکتر کنعانی ده‌ها مقاله و 14 کتاب علمی به زبان‌های آلمانی و انگلیسی و فارسی از جمله؛ پوشش دهی الکتریکی، مبانی فرایند‌ها و روش‌های علمی به زبان انگلیسی، موسیقی سنتی ‌‌ایرانی، تاریخچه ساز‌ها، ساختار و اجرا و ویژگی‌ها به زبان آلمانی و سه جلد کتاب درباره محمدبن موسی خوارزمی به فارسی نگاشته است.

آخرین کتاب‌‌ ایشان با عنوان «حافظ بزرگ‌ترین غزل‌سرای زبان فارسی» در مورد شاعر پرآوازه ایران است. این کتاب جامع‌ترین اثر درباره حافظ به زبان آلمانی و نوشته یک‌‌ ایرانی‌تبار است.