اجرای زال و سیمرغ

اجرای زال و سیمرغ در سال 2022 در لندن به نمایش در خواهد آمد. جزئیات مکان و زمان را در زیر می توانید ببینید.


کنت سیمفونیا

ارکستر کنت سیمفونیا به رهبری جیمزراس، در سال 2022 در لندن اجرا خواهد شد.

عکاس: تیم استابینگز