به دنیای سحرآمیز «زال و سیمرغ» خوش آمدید

زال و سیمرغ مجموعه ای است از اجرای زنده ارکستر، راوی انگلیسی زبان به همراه تصاویر متحرک برای کودکان و خانواده ها در سراسر جهان. ساخته شدن این اقتباس ۵۰ دقیقه ای از داستان دلربای شاهنامه در کنار برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور معرفی و بزرگداشت فرهنگ مانای ایرانی است.

تیزر پروژه

توضیحات شهره شکوری در مورد پروژه

Zal and Phoenix Donations 

If you would like to support us in our journey, click here to donate.