به دنیای سحرآمیز «زال و سیمرغ» خوش آمدید

زال و سیمرغ مجموعه ای است از اجرای زنده ارکستر، راوی انگلیسی زبان به همراه تصاویر متحرک برای کودکان و خانواده ها در سراسر جهان. ساخته شدن این اقتباس ۵۰ دقیقه ای از داستان دلربای شاهنامه در کنار برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور معرفی و بزرگداشت فرهنگ مانای ایرانی است.

توضیحات شهره شکوری در مورد پروژه

تیزر پروژه