موسیقی

آهنگساز:شهره شکوری

بانو شکوری‌‌ این اثر را برای ارکستر مجلسی با تعداد 29 نوازنده نوشته‌ است. در بین ساز‌های کلاسیک غربی، ایشان از سازهای کوبه‌‌ای دف و تنبک و ساز بادی باستانی دودوک استفاده کرده است. حال و هوای ملودی‌ها و ریتم‌های استفاده شده در‌‌این اثر، برگرفته از موسیقی ‌‌ایرانی است. این بافت و ترکیب با موسیقی غربی، آوای جدیدی را برای پل‌زدن بین فرهنگ‌ها ‌‌ایجاد می‌کند.

 در‌‌این اثر شخصیت‌های اصلی داستان با ساز و ملودی خاصی نشان داده می‌شوند. ( موتیف راهنما )

این روش درک موسیقی و داستان را برای کودکان شیرین‌تر و آسان‌تر می‌کند. همچنین به دلیل اهمیت بداهه‌نوازی در موسیقی ‌‌ایرانی، بانو شکوری زمانی را در ‌‌این اثر به بداهه نوازی سازهای کوبه ای اختصاص داده است.

شهره شکوری حدود 35 دقیقه موسیقی برای‌‌ این اثر نوشته است که با اجرای 25 دقیقه راوی، حدود 55-60 دقیقه می‌شود.

علی خطیب زاده، نوازنده زبردست دف

اینستاگرام علی خطیب زاده

چمبرگ اولاش، نوازنده ماهر ترکیه‌‌ای که قسمتی از ملودی سیمرغ را با دودوک می نوازد.

www.canberkulas.com