بازنویسی داستان:سیاوش یزدانی‌فر و شهره شکوری

سیاوش یزدانی‌فر و شهره شکوری ‌‌این داستان را به زبان کودکانه بازنویسی کردند. داستان از روایت زایش زال زر تا پیوستن او به پدرش سام نریمان است.

راهنمایی و نظارت بر داستان با همراهی دکتر جلال خالقی مطلق بوده است.