تصویرساز:میثم موسوی

میثم موسوی متولد 1363 در تهران است . از 18 سالگی به‌صورت خود‌آموخته و حرفه‌ای برای کتاب، مجله‌ها و روزنامه‌ها تصویرسازی کرده است. دستاورد این همکاری کار با بسیاری از نشریه‌های کودک و نوجوان در ایران و بیش از 200 عنوان کتاب به عنوان تصویر‌ساز بوده است. وی با شرکت در نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های فراوان در داخل و خارج از ایران برنده حدود 30 عنوان شده است؛ مانند: نفراول دوسالانه تصویرگری ایران 1392و برگزیده تصویرسازی کتاب‌های درسی 1387 و ….